OfertaPROJEKTY OGRODÓW, PROJEKTY NOWOCZESNYCH OGRODÓW, PLAN ZAGOSPODAROWANIA, PLAN NOWOCZESNEGO OGRODU, PROJEKT NOWOCZESNEJ ZIELENI ,RADOM, POLSKA, MAZOWSZE, PROJEKT ZIELENI, ZIELEŃ PRZY FIRMACH, NOWOCZESNE TARASY, NOWOCZESNE DONICE, PROJEKT TERENÓW ZIELENI, PROJEKTOWANIE NOWOCZESNEGO OGRODU, ARANŻACJA OGRODU, ZAKŁADANIE OGRODU, ZAKŁADANIE NOWOCZESNEGO OGRODU, aranżacja nowoczesnego ogrodu, plan ogrodu, plan nowoczesnego ogrodu,


Kompleksowe Projekty Terenów Zieleni
sporządzanie projektów terenów zieleni (od koncepcyjnego do wykonawczego) terenów miejskich, osiedli mieszkaniowych, obiektów biurowych, przemysłowych, prywatnych ogrodów, zieleni przydrożnej :
• ekspertyzy i opinie dotyczące terenów zieleni-stanów zachowania i możliwości rozwoju
• gospodarka zielenią – inwentaryzacje i waloryzacje dendrologiczne
• architektura krajobrazu – projekt zagospodarowania terenu, ukształtowania terenu, projekt zieleni; w fazach koncepcji projektu budowlanego i projektu technicznego (obejmujący elementy wyposażenia terenu, drogi, place, cieki i zbiorniki wodne, oświetlenie , małą architekturę)
• projekty rewitalizacji i rewaloryzacji zabytkowych założeń parkowych
• zielone dachy i zieleń na dachach
• ogrody wertykalne
• zieleń we wnętrzach i ogrody zimowe
• place zabaw
w zależności od potrzeb w różnym stopniu uszczegółowienia wraz z dokumentacją techniczną (projekty instalacyjne, kosztorysy inwestorskie, specyfikacja techniczna itd)
Nadzór
Kierowanie Budową Obiektów Architektury Krajobrazu
Koordynacja Budowy Obiektów Architektury Krajobrazu